Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο τρόπο online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας (για κινητές συσκευές) ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού «ιστοχώρος») ή/και κάνοντας αγορά, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η υπηρεσία αγορών προϊόντων που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτού του ιστοχώρου ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από τα Excel Shoes, «εμάς», «εμείς» ή «μας» και παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του excelshoes.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία online) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του excelshoes.gr.

 

 1. Εισαγωγή

  Με τον όρο «excelshoes», «εμείς», «εμάς» ή «μας» εννοείται το EXCEL ΑΦΟΙ ΑΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ η οποία υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία και η επίσημη έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση Εγνατίας 30, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

   

  Με τον όρο «Πλατφόρμα» εννοείται ο ιστοχώρος, όπου ανήκει, ελέγχεται, διαχειρίζεται, συντηρείται ή/και φιλοξενείται από το excelshoes.gr.

   

  Με τον όρο «Προιον» εννοείται η αγορά προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης πληρωμών) για διάφορα προϊόντων (παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ) που κατά διαστήματα διατίθενται από εμάς στην Πλατφόρμα.

 2. Γενικοί όροι

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από την Πλατφόρμα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρόντος Πλατφόρμας.

 

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες

  H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Πλατφόρμα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω της πλατφόρμας υπηρεσίες. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από την Πλατφόρμα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η πλατφόρμα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της πλατφόρμας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της Πλατφόρμας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της Πλατφόρμας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιοδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την Πλατφόρμα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 4. Ευθύνη χρήστη

  Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της Πλατφόρμας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα για:

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

   

   

 5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα https://www.excelshoes.gr/ είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα https://www.excelshoes.gr/, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

   

   

 6. Γενικά

  Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης Πλατφόρμας, χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου οι χρήστες του ιστότοπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με εμάς, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την ιστοσελίδα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

 7. Συγκέντρωση πληροφοριών

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να κάνουν αγορά προιόντων, , να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο info@excelshoes.gr

 8. Περιοδικές Αλλαγές

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Πλατφόρμα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 9. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα Πλατφόρμα αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της Πλατφόρμας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

 

 1. Παραγγελίες

 

Πραγματοποίησε την παραγγελία σου εύκολα και γρήγορα. Μη διστάζεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στο Facebook: Excelshoes, στο Instagram @excelshoes_gr  στέλνοντας ένα προσωπικό μήνυμα ή τηλεφωνικά στο: 2310 521580

Αποστολές εντελώς δωρεάν για όλη την Ελλάδα!​

Όπου κι αν βρίσκεσαι παρέλαβε το δέμα σου εντελώς δωρεάν!

 1. Πραγματοποιούνται αποστολές σε όλη την Ελλάδα!
  Η παραγγελία σας επιβεβαιώνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, αναλόγως την ώρα υποβολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση έλλειψης του προϊόντος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 2. Η αποστολή γίνεται με Speedex, ELTA Courier ( Πόρτα-Πόρτα ) και Γενική Ταχυδρομική.
 3. ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη αλλαγή. 
 4. Τα προϊόντα θα είναι στο χώρο σας σε 1-4 εργάσιμες μέρες. Σε έκτακτες περιόδους (π.χ περιόδους έκτακτων κρίσεων, εορταστικές περιόδους) όπου ο φόρτος εργασίας της εταιρείας Courier είναι υψηλός, οι μέρες διαμορφώνονται. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 521580.
 5. Τρόποι πληρωμής: 
  • Τραπεζική κατάθεση ( Εντελώς Δωρεάν ) 
  • e-banking ( Εντελώς Δωρεάν ) 
  • Paypal ( Εντελώς Δωρεάν ) 
  • Αντικαταβολή ( +2,5€ προς την courier ) εως 2 προϊόντα

 

 

Κύπρος

Τα Excelshoes κάνουν αποστολή και παράδοση σε όλη την Κύπρο door-to-door!

Έξοδα Μεταφορικών:

 • Economy Delivery: 6.00€ ( με Δωρεάν Αντικαταβολή )
  Παράδοση στην πόρτα σας σε 7-10 εργάσιμες μέρες (έως προϊόντα!).
 • Express Delivery: 10.00€. Παράδοση στην πόρτα σας σε 4 εργάσιμες μέρες (έως 2 προϊόντα!).

Για κάθε επιπλέον προϊόν , θα υπάρχει χρέωση επιπλέον 1.00€ (και στις δύο περιπτώσεις αποστολής).

Τρόποι πληρωμής: 

  • Τραπεζική κατάθεση 
  • e-banking 
  • Paypal  
  • Αντικαταβολή ( Εντελώς Δωρεάν ) 

*Extra Info

  • Τα προϊόντα παραδίδονται από 7-10 εργάσιμες μέρες.
  • Για παραγγελίες των 120€ και πάνω, τα μεταφορικά είναι δώρο από εμάς.
  • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εμείς σας το αλλάζουμε...
Εντελώς δωρεάν!​

Αν επιθυμείς να επιστρέψεις το πρϊόν σου εμείς το αλλάζουμε εντελώς δωρεάν. 

Η αλλαγή γίνεται εύκολα γρήγορα χέρι – χέρι με το νέο σας προϊόν της επιλογής σας

( Κρατάτε το προϊόν που έχτε παραγγείλει, επικοινωνείτε με εμάς μέσω τηλεφωνικού κέντρου 2310 521580, social media excelshoes_gr ή email info@excelshoes.gr.

Βρίσκουμε το νέο προϊόν που μας ζήτησες, κάνουμε εκ νέου αποστολή του νέου προϊόντος και κατά την παράδοση δίνεις στον courier το προηγούμενο προϊόν. Εύκολα και άμεσα. ( Για επιστροφές που αφορούν όλη την Ελλάδα )

 

 1. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί να γίνει εντός 10 ημερών από την παραλλαβή του προϊόντος.
 2. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση
 3. Για όποια δεύτερη αλλαγή προϊόντος το κόστος ανέρχεται στα 3€
 4. Σε περίπτωση που το προϊόν φέρει οποίο ελάττωμα ή είναι διαφορετικό από εκείνο που έχετε επιλέξει η επιστροφή του δέματος πραγματοποιείται με χρέωση τις εταιρείας!
 5. Σε περίπτωση που παραλάβουμε το προϊόν και φέρει κάποια φθορά ή έχει χρησιμοποιηθεί, επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα σταλεί εκ νέου πίσω σε εσάς με χρέωση δίκης σας.

 

ΚΥΠΡΟΣ

Για επιστροφές προϊόντων από Κύπρο η αλλαγή ανέρχεται στα 6€ με τους παραπάνω όρους αλλαγής.

 

 

 

Αν επιθυμείτε να γίνει επιστροφή χρημάτων σε εσάς εμείς το κάνουμε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφωνικού κέντρου 2310 521580, social media excelshoes_gr ή email info@excelshoes.gr.

Κάνετε την επιστροφή με την courier που θα σας υποδείξουμε, παραλαμβάνουμε το προϊόν και σας κάνουμε κατάθεση χρημάτων. 

Απαραίτητο από εσάς είναι να δοθεί τραπεζικός λογαριασμός ή ebanking και το όνομα της τράπεζας διατήρησης του λογαριασμού σας. 

 1. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση
 2. Σε περίπτωση που παραλάβουμε το προϊόν και φέρει κάποια φθορά ή έχει χρησιμοποιηθεί, επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα σταλεί εκ νέου πίσω σε εσάς με χρέωση δίκης σας.