Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία αποδίδει μέγιστη σημασία στην επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων μερών. 

 

Η εταιρεία έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – DPO, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την άσκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων : ΑΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Επωνυμία εταιρείας: EXCEL ΑΦΟΙ ΑΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Διεύθυνση : ΕΓΝΑΤΙΑ 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@excelshoes.gr

 

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας, θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως προς τα  προσωπικά δεδομένα, συμμορφούμενη πλήρως στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και τον 4624/2019 και την ισχύουσα εν γένει νομοθεσία.

 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά τους. Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορες μεθόδους αλλά πάντα με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών.

 

Όπως αναφέρεται στη διαδικασία Δ.320 «Εμπιστευτικότητα», η τήρηση των αρχείων της εταιρείας γίνεται με εμπιστευτικότητα και σε αυτά δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δηλ. ο εκάστοτε υπεύθυνος τήρησής τους και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

Επεξεργασία – Συλλογή Δεδομένων

Τα Δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο εκ του Νόμου ή από την Εταιρική Πολιτική.

 

Τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εταιρεία δεσμεύεται για τη διαφύλαξή τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης των αρχείων περιγράφεται στη διαδικασία Δ.550, Έλεγχος και τήρηση αρχείων και μητρώων.

 

Παραχώρηση των Δεδομένων

Η υποχρεωτική παραχώρηση Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων.

 

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, με την ένδειξη του αστερίσκου, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης των φορμών επικοινωνίας του ιστότοπου αλλά και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπάρχουν στη διαδικασία Δ. 250 και στα έντυπα που τη συνοδεύουν.

 

Πότε συλλέγονται Δεδομένα

Κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής συλλέγονται δεδομένα, είτε μέσω της διαδικασίας παραγγελίας των προϊόντων, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω συμπλήρωσης κάποιας φόρμας επικοινωνίας, απευθείας από το προσωπικό της εταιρείας ή και συνεργάτες αυτής.

 

Πώς χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν για:

 

 • Καταχώρηση νέου πελάτη
 • Επεξεργασία εντολής / παραγγελίας
 • Διαχείριση πληρωμών και είσπραξη οφειλών
 • Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Εμφάνιση συναφούς περιεχομένου ιστότοπου και σχετικών διαφημίσεων
 • Βελτίωση του ιστότοπου, των προϊόντων / υπηρεσιών, εμπειρίας με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
 • Εξατομικευμένες προτάσεις σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες
 • Ενημέρωση για αλλαγές στην πολιτική ασφαλείας

 

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται

 • Δεδομένα ταυτότητας: περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης και φύλο.
 • Δεδομένα επαφής: περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πόλη και αριθμούς τηλεφώνου.
 • Οικονομικά δεδομένα: περιλαμβάνουν τον τραπεζικό λογαριασμό και στοιχεία κάρτας πληρωμής.
 • Δεδομένα συναλλαγής: περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές από εσάς και άλλα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράσατε από εμάς.

 

Τεχνικά δεδομένα: περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Δεδομένα προφίλ: περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας, αγορές ή παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, σχόλια και απαντήσεις σας στις έρευνες.

 

Δεδομένα χρήσης: περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών: περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη προωθητικών ενεργειών από εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς.

 

Αλλαγή σκοπού

 

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό, απαιτείται η επικοινωνία προκειμένου να ληφθεί η συγκατάθεση ή για να παρουσιαστεί η νομική βάση που επιτρέπει την αλλαγή σκοπού, εκτός αν ο επόμενος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία.

 

Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες «cookies», για να μπορεί να αναγνωρίζει τους επισκέπτες, να καταγράφει τη διεύθυνση IP και τον τρόπο με τον οποίο κάθε επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Ένα «cookie περιόδου λειτουργίας» λήγει αμέσως μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα «μόνιμο cookie» αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας και ο επισκέπτης επιστρέψει στον ίδιο ιστότοπο σε μεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να είναι ακόμα διαθέσιμες. Κατά τη χρήση του ιστότοπου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας όσο και ένα μόνιμο cookie. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί «Flash cookie» ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Τα Flash cookies δε χρησιμοποιούνται για προωθητικές ενέργειες ή διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookies που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησης δεν αφαιρούν τα Flash cookies. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνουν, η εταιρεία δε θα είναι σε θέση να καταγράφει αγορές ή να επιτρέπει πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν θα είναι σε θέση να σας αναγνωρίζει τον καταχωρημένο χρήστη ώστε να μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού του.

 

Απόρρητο παιδιών

 

Η εταιρεία δε συλλέγει εν γνώση της οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη ηλικίας. Άτομα κάτω των 15 ετών προτρέπονται να μην χρησιμοποιούν και να μην παρέχουν πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, να μην κάνουν αγορές και μην δίνουν καμία πληροφορία για το πρόσωπό τους, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών οι πληροφορίες θα διαγράφονται άμεσα.

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

Η εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα φυσικά και τεχνολογικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδονυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψει την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των προσωπικών δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δίνεται μόνο σε όσους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με σαφείς οδηγίες και τηρώντας τους όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας.

 

Η διαδικασία Δ.320 «Εμπιστευτικότητα» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.

 

Σε περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων, ενημερώνεται άμεσα η Διοίκηση, το Τμήμα ΙΤ και όποιο άλλο τμήμα πλήττεται άμεσα από τη συγκεκριμένη διαρροή.

Στη συνέχεια εκτελούνται οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής καθώς και να εκτιμηθεί το μέγεθος του κινδύνου. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπεί η διαρροή και να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Κατόπιν αποφασίζονται και εκτελούνται οι διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων διαδικασιών ή/και οδηγιών της παρούσας, απομάκρυνση προμηθευτών, ακόμη και νομικές ενέργειες.

 

Τέλος, ο φορές ενημερώνει τα τυχόν εμπλεκόμενα μέρη.

 

Διατήρηση των πληροφοριών

 

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χαρακτήρα και μόνο για όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός συλλογής τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή φορολογικής υποχρέωσης. Ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης των αρχείων περιγράφεται στη διαδικασία Δ.550, Έλεγχος και τήρηση αρχείων και μητρώων.

Υπό όρους, τα ενδιαφερόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Δικαιώματα

 

Τα ενδιαφερόμενα μέση διατηρούν:

 

 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης
 • Το δικαίωμα γνωστοποίησης των δεδομένων τους
 • Το δικαίωμα διόρθωσης
 • Το δικαίωμα διαγραφής
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Αποστολές εντελώς δωρεάν για όλη την Ελλάδα!​

Όπου κι αν βρίσκεσαι παρέλαβε το δέμα σου εντελώς δωρεάν!

 1. Πραγματοποιούνται αποστολές σε όλη την Ελλάδα!
  Η παραγγελία σας επιβεβαιώνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, αναλόγως την ώρα υποβολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση έλλειψης του προϊόντος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 2. Η αποστολή γίνεται με Speedex, ELTA Courier ( Πόρτα-Πόρτα ) και Γενική Ταχυδρομική.
 3. ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη αλλαγή. 
 4. Τα προϊόντα θα είναι στο χώρο σας σε 1-4 εργάσιμες μέρες. Σε έκτακτες περιόδους (π.χ περιόδους έκτακτων κρίσεων, εορταστικές περιόδους) όπου ο φόρτος εργασίας της εταιρείας Courier είναι υψηλός, οι μέρες διαμορφώνονται. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 521580.
 5. Τρόποι πληρωμής: 
  • Τραπεζική κατάθεση ( Εντελώς Δωρεάν ) 
  • e-banking ( Εντελώς Δωρεάν ) 
  • Paypal ( Εντελώς Δωρεάν ) 
  • Αντικαταβολή ( +2,5€ προς την courier ) εως 2 προϊόντα

 

 

Κύπρος

Τα Excelshoes κάνουν αποστολή και παράδοση σε όλη την Κύπρο door-to-door!

Έξοδα Μεταφορικών:

 • Economy Delivery: 6.00€ ( με Δωρεάν Αντικαταβολή )
  Παράδοση στην πόρτα σας σε 7-10 εργάσιμες μέρες (έως προϊόντα!).
 • Express Delivery: 10.00€. Παράδοση στην πόρτα σας σε 4 εργάσιμες μέρες (έως 2 προϊόντα!).

Για κάθε επιπλέον προϊόν , θα υπάρχει χρέωση επιπλέον 1.00€ (και στις δύο περιπτώσεις αποστολής).

Τρόποι πληρωμής: 

  • Τραπεζική κατάθεση 
  • e-banking 
  • Paypal  
  • Αντικαταβολή ( Εντελώς Δωρεάν ) 

*Extra Info

  • Τα προϊόντα παραδίδονται από 7-10 εργάσιμες μέρες.
  • Για παραγγελίες των 120€ και πάνω, τα μεταφορικά είναι δώρο από εμάς.
  • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εμείς σας το αλλάζουμε...
Εντελώς δωρεάν!​

Αν επιθυμείς να επιστρέψεις το πρϊόν σου εμείς το αλλάζουμε εντελώς δωρεάν. 

Η αλλαγή γίνεται εύκολα γρήγορα χέρι – χέρι με το νέο σας προϊόν της επιλογής σας

( Κρατάτε το προϊόν που έχτε παραγγείλει, επικοινωνείτε με εμάς μέσω τηλεφωνικού κέντρου 2310 521580, social media excelshoes_gr ή email info@excelshoes.gr.

Βρίσκουμε το νέο προϊόν που μας ζήτησες, κάνουμε εκ νέου αποστολή του νέου προϊόντος και κατά την παράδοση δίνεις στον courier το προηγούμενο προϊόν. Εύκολα και άμεσα. ( Για επιστροφές που αφορούν όλη την Ελλάδα )

 

 1. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί να γίνει εντός 10 ημερών από την παραλλαβή του προϊόντος.
 2. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση
 3. Για όποια δεύτερη αλλαγή προϊόντος το κόστος ανέρχεται στα 3€
 4. Σε περίπτωση που το προϊόν φέρει οποίο ελάττωμα ή είναι διαφορετικό από εκείνο που έχετε επιλέξει η επιστροφή του δέματος πραγματοποιείται με χρέωση τις εταιρείας!
 5. Σε περίπτωση που παραλάβουμε το προϊόν και φέρει κάποια φθορά ή έχει χρησιμοποιηθεί, επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα σταλεί εκ νέου πίσω σε εσάς με χρέωση δίκης σας.

 

ΚΥΠΡΟΣ

Για επιστροφές προϊόντων από Κύπρο η αλλαγή ανέρχεται στα 6€ με τους παραπάνω όρους αλλαγής.

 

 

 

Αν επιθυμείτε να γίνει επιστροφή χρημάτων σε εσάς εμείς το κάνουμε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφωνικού κέντρου 2310 521580, social media excelshoes_gr ή email info@excelshoes.gr.

Κάνετε την επιστροφή με την courier που θα σας υποδείξουμε, παραλαμβάνουμε το προϊόν και σας κάνουμε κατάθεση χρημάτων. 

Απαραίτητο από εσάς είναι να δοθεί τραπεζικός λογαριασμός ή ebanking και το όνομα της τράπεζας διατήρησης του λογαριασμού σας. 

 1. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση
 2. Σε περίπτωση που παραλάβουμε το προϊόν και φέρει κάποια φθορά ή έχει χρησιμοποιηθεί, επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα σταλεί εκ νέου πίσω σε εσάς με χρέωση δίκης σας.